A A A

WITAMY

Spółka Kancelarie Brokerskie Optimum prowadzi działalność od czerwca 1998 roku, oferując kompleksowe doradztwo w zakresie ubezpieczeń na podstawie zezwolenia nr 406/98, wydanego przez Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń.

Pracujemy w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Klienta, zawsze reprezentując jego interesy i ponosząc pełną odpowiedzialność za swoje działania. Efektem naszej pracy jest opracowanie programu ubezpieczeniowego dostosowanego do indywidualnych potrzeb Klienta i gwarantującego maksymalne bezpieczeństwo za optymalną cenę. Na podstawie rzetelnej analizy ryzyka ubezpieczeniowego i dostępnych na rynku ofert rekomendujemy najkorzystniejsze rozwiązania. Swoim klientom udzielamy też wsparcia w obszarze likwidacji szkód.

Gwarancją jakości naszych usług jest znajomość potrzeb naszych Klientów oparta na wieloletnich doświadczeniach. Nasz kapitał to ludzie – wyspecjalizowana i ciągle podnosząca swoje kwalifikacje kadra brokerska, która przez wiele lat aktywnie uczestniczyła w przemianach na polskim rynku ubezpieczeniowym, przechodząc wszystkie stopnie kariery ubezpieczeniowej. Działalność pracowników wykonujących czynności brokerskie oraz współpracujących brokerów aktywnie wspierają wysoko wykwalifikowani pracownicy odpowiedzialni za funkcjonowanie biura.

Cztery filary naszego działania to:
 • WIEDZA - bo dzięki ciagłemu kształceniu jesteśmy skuteczni w działaniu
 • ZAUFANIE - bo podstawą działania rynku ubezpieczeniowego jest wzajemne zaufanie wszystkich uczestników - Klientów, brokerów i towarzystw ubezpieczeniowych
 • BEZPIECZEŃSTWO - bo wdrażane przez nas rozwiązania gwarantują możliwie szeroką ochronę naszym Klientom
 • WSPÓŁPRACA – bo wierzymy, że tylko współdziałanie z naszymi partnerami przynosi efekty i pozwala osiągnąć wspólne cele

Dzięki naszemu zaangażowaniu, doświadczeniu i otwartemu podejściu do Państwa potrzeb zawsze możemy wskazać Państwu OPTYMALNE rozwiązania.
 

Jakie korzyści daje współpraca z Optimum?
 

Zastanawiają się Państwo dlaczego Wasza firma płaci tak wysokie składki? Czy mają Państwo pewność, że obecne polisy zapewniają firmie właściwą ochronę ubezpieczeniową? A może poszukują Państwo niestandardowych rozwiązań?

Skontaktujcie się Państwo z nami:

 

 • Obniżamy koszty ubezpieczenia dostosowując polisy do faktycznych potrzeb
 • Oszczędzamy czas Państwa i Państwa pracowników
 • Nasze usługi nie wiążą się z dodatkowymi kosztami
 • Zyskują Państwo dostęp do szerokiej wiedzy na temat ubezpieczeń, wynikającej ze specjalizacji i naszego doświadczenia
 • Korzystając z naszych usług unikacie Państwo zagrożeń związanych z zawiłością warunków ubezpieczenia
 • Ponosimy pełną odpowiedzialność za nasze doradztwo


Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego dla firm, które obejmują:
 

 • Analizę rodzaju i wielkości ryzyka, ustalenie strategii ubezpieczenia oraz opracowanie optymalnego programu ubezpieczeniowego
 • Pośrednictwo w zawieraniu umów ubezpieczenia oraz nadzór nad ich wykonaniem
 • Uczestnictwo w postępowaniach o zamówienia publiczne
 • Nadzór nad procesem likwidacji szkód
 • Usługi szkoleniowe i edukacyjne w zakresie ubezpieczeń
 • Audyty istniejących polis


Naszym klientom proponujemy:

 • Kompleksowe ubezpieczenia dużych, średnich i małych przedsiębiorstw wszystkich branż
 • Ubezpieczenia jednostek samorządu terytorialnego i sądownictwa
 • Kompleksowe ubezpieczenia inwestycji budowlanych wraz z zabezpieczeniem gwarancjami kontraktowymi
 • Programy ubezpieczeń należności handlowych krajowych i eksportowych
 • Jednolite programy ubezpieczeniowe dla firm z siedzibą w Polsce i oddziałami zlokalizowanymi poza terytorium RP
 • Pracownicze programy ubezpieczeń na życie
 • Ubezpieczenia ryzyk niestandardowych


Współpracujemy z wszystkimi wiodącymi towarzystwami ubezpieczeniowymi działającymi w Polsce a niestandardowe ryzyka lokujemy na londyńskim rynku ubezpieczeń w syndykatach Lloyda.